بلیچینگ

درمان بلیچینگ به منظور رفع بد رنگی‌ها و رنگدانه‌هایی است که به مرور زمان باعث تغییر رنگ دندانها شده اند و حتی بعضی بد رنگیهای ژنتیکی است. درمان بلیچینگ طی یک جلسه و به سرعت رنگ دندان‌ها را زیبا می‌کند که در بسیاری از مواقع راه حل نجات بخشی برای بیماران است.

ماده اصلی سفیدکننده دندانها پر اکسید هیدروژن است که باعث اکسید شدن رنگدانه‌های رسوب کرده بین مینای دندان شده و آنها را از بین میبرد. به مرور زمان این ماده به قسمتهای زیرین مینا در عاج نفوذ میکند و رنگ آن را روشن تر کرده و باعث سفید شدن دندان میشود . دو روش برای سفید کردن دندان‌ها با بلیچینگ وجود دارد که از نظر مراحل و هزینه ی بلیچینگ دندان متفاوت هستند.

بلیچینگ دندان

بلیچینگ دندان

بلیچینگ در مطب دندانپزشکی و بلیچینگ در خانه.

اساتید علم زیبایی براین باورند که بهترین نتایج وقتی حاصل می‌شود که هردو این روش‌ها باهم انجام بگیرد، یعنی ابتداoffice  bleaching  وسپس home  bleaching .

تبعا نتیجه گیری در زمان کمتردر بلیچینگ داخل مطب اتفاق می‌افتد اما نتایج ماندگارتر در نوع بلیچینگ در خانه حاصل میشود.

فرم مشاوره رایگان از دکتر بازرگان