دستاوردهای دکتر بازرگان

تحصیلات دانشگاهی

تحصیل در بهترین دانشگاه علوم پزشکی کشور (دانشگاه علوم پزشکی تهران) با رتبه عالی و کسب تجربه کافی در درمان به دلیل مشاهده تنوع کامل بیماران را باید مهمترین دستاورد برای یک دندانپزشک بدانیم
جلب رضایت طیف وسیع بیماران طی سالهای فعالیت پزشکی در کلینیکها، مطب و مراکزدانشگاهی از دیگر افتخاراتی است که هر دندانپزشک ممکن است در کارنامه خود مشاهده کند. اما در کنار آن گذراندن معتبرترین دوره های زیبایی دندانپزشکی را نیز در برنامه داشته ام و به همین دلیل در حوزه زیبایی مدارک بین المللی متعددی را کسب نموده ام.

photo_2018-07-04_23-46-57