لمینیت دندان

قبل ازهر گونه اقدام روی دندان‌های بیمار میتوان فرم نهایی دندان‌ها را توسط یک نوع کامپوزیت خاص به بیمار نشان داد وبیمار میتواند فرم دلخواه دندان‌های خود را انتخاب کند. پس ازتایید بیمار، درصورت نیازدندان به تراش ، دندان آماده سازی میشود و قالبگیری انجام میشود؛ سپس کارتوسط لابراتوار ساخته میشود وسپس تحویل بیمار خواهد شد، که میتواند شامل یک  یاچند دندان برای زیبایی شود.

فرم مشاوره رایگان از دکتر بازرگان